Volg ons ook op:    

Kosten

In overleg met de medezeggenschapsraden is besloten de ouderbijdrage vast te stellen op € 80 per kind per jaar.
 
Achtergrond:

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van diverse activiteiten, zoals:

  • schoolreis/kamperen;
  • Kerstviering en andere vieringen;
  • Sinterklaas;
  • vaderdag/moederdag;
  • sportactiviteiten;
  • culturele vorming;
  • laatste schooldag;
  • projecten/excursies enz.

Kinderen waarvan de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van het extra aanbod op school.