Volg ons ook op:    

Ons onderwijs

De fjouwerHoeke is een christelijke school voor basisonderwijs. Door middel van vieringen en het vertellen van verhalen uit de Bijbel proberen wij de kinderen kennis te laten maken met Gods schepping. We zien graag, dat de aan ons toevertrouwde kinderen tot hun recht komen in een veilige en vertrouwde sfeer. Door respectvol te leren omgaan met elkaar hopen we een plezierige leeromgeving te creëren: we zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen daarvan (kanjertraining, pestwerkgroep).