Volg ons ook op:    

Visie van de school

Met hoofd, hart en handen verbreden wij onze horizon

 

Hoofd; ik ken

Kinderen worden bij de vakken rekenen en taal zoveel mogelijk uitgedaagd op hun eigen niveau. Eveneens vinden we het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren waardoor ze zelfstandig en samen met andere kinderen kunnen leren, onderzoeken en presenteren. Daarbij komen ook onderdelen aan bod waar kinderen in eerste instantie minder interesse voor hebben en/ of die ze moeilijk vinden. Dit is ook onderdeel van het leven. We willen de kinderen hierbij helpen om een juiste levenshouding aan te nemen om oplossingsgericht met “obstakels” om te gaan.

 

Hart; ik ben

In alle groepen wordt dagelijks stilgestaan bij het Christelijk geloof.  Door middel van speciale vieringen rondom Pasen en Kerst willen we graag het hart van het evangelie doorgeven aan de kinderen.

 

In onze school worden samenwerkingsvormen,  omgangsregels en de Kanjertraining aangeboden aan de kinderen om samen te leren hoe we respectvol en met vertrouwen met elkaar om kunnen gaan. Zo worden normen en waarden vanuit het christelijk geloof ook verbonden met het dagelijks leven.

 

Op bovenstaande manier willen we graag bijdragen aan het ‘sterk’ maken van de kinderen: dat ze vanuit een besef van eigenwaarde met een open vizier de wereld om zich heen durven gaan ontdekken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen leren om waarden en normen te herkennen en te hanteren, zodat ze opgroeien tot gelukkige en sociale mensen.

 

Handen; ik beleef

We willen graag aansluiten bij het natuurlijk leergedrag van kinderen; door te doen, te ontdekken, te beleven, te leren. We gaan uit van een brede ontwikkeling en zetten in op groei van persoonlijke talenten.  In de school werken we één à twee middagen in de week thematisch en zetten we  (leer)hoeken in.  Kinderen kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en daarmee succeservaringen op doen.  Creatief bezig zijn, in de breedste zin van het woord, vinden wij  belangrijk en onmisbaar voor goed onderwijs. De handen staan symbool voor het samen beleven. Een hand op de schouder, iemand bij de hand nemen, elkaar de hand geven of de handen ineen slaan zijn handelingen die dagelijks op school voorkomen. Ze geven weer hoe belangrijk het is om met elkaar te werken aan een goede school en goed onderwijs.

 

Horizon; ik ontdek

Op de Fjouwerhoeke leren kinderen dagelijks met hoofd, hart en handen zich optimaal voor te bereiden op hun toekomst in de wereld van de 21ste eeuw.