Volg ons ook op:    

AC (Activiteiten Commissie)

De belangrijkste taak van de commissie is er aan bijdragen dat de kinderen een fijne tijd op school hebben door het mede-organiseren van leuke activiteiten. Hierbij valt onder andere te denken aan Sinterklaasfeest, kerstviering en paasfeest. Naast geplande activiteiten kunnen er ieder jaar acties worden bedacht en uitgevoerd binnen het team waarbij inzet van de Activiteitencommissie worden gevraagd.

Samenstelling van de AC:

  • Janke Plantinga
  • Klasina Jansma
  • Elbrich v/d Heide
  • Petra Postma
  • Antsje de Jong
  • Annet Haanstra