Volg ons ook op:    

MR (medezeggenschapsraad)

Kan ik meepraten en meebeslissen?

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praten en beslissen ouders en leerkrachten samen over schoolzaken. Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, terwijl over andere zaken een advies van de MR wordt verlangd. Het personeel kiest de personeelsgeleding van de MR, terwijl ouders de oudergeleding kiezen. Hebt u vragen over de MR, dan kunt u contact met hen opnemen via mr.fjouwerhoeke@arlanta.nl

Samenstelling MR:

  • Fetje Bolhuis, ouderlid
  • Lobke van der Woude, ouderlid
  • Bianca Kingma, personeelslid en notulist
  • Sybe Bosch, personeelslid en secretaris