Volg ons ook op:    

Omgaan met pesten

Pesten komt veel voor, een op de drie kinderen is er regelmatig bij betrokken, als dader of als slachtoffer. Een op de vijf kinderen wordt regelmatig uitgescholden, geschopt, buitengesloten, weggeduwd, voor gek gezet, afgeperst, uitgelachen, van de fiets getrokken, bedreigd.

Pesten is moeilijk te stoppen en het gaat meestal niet vanzelf over. Wij proberen op de fjouwerHoeke alert te zijn op pestgedrag. Door o.a. het bespreekbaar te maken hopen we zowel de pester als de gepeste te helpen en zo het pestgedrag te bestrijden. We maken hierbij gebruik van de “Kanjerregels”.

Tevens heeft onze school een pestprotocol, dat ter inzage is.